båtutleie

Direktelinker

Startside <
Bespisning <

Bilder <

Bildegalleri 1 <
Blåturer <
Fakta <
Fisketurer Ti/To<
Firmaturer <
Fisketurer <
Historikk <
Innredning <
Kontakt <
Linker <
Norsk <
Overnatting <
Referanser <
Sightseeing <
 
Engelsk
Tysk
Nederlandsk
 

 

 

> TA KONTAKT

Adresse

T.S.M.Y. Weller
Inge Hatlebrekke
Nordre Steinestø 5
5108 HORDVIK

E-mail

tsmy@weller.no

Telefon

55 19 13 03

Fax

55 19 13 03

Mobil

408 25 828

T.S.M.Y. Weller er ikke en heltidsgeskjeft, så bestilling av spesielle turer bes gjøres i god tid hvis mulig.

 

 

båtutleie


[turer & sightseeing]  [historikk & fakta]
[referanser & bilder]  [linker]  [ta kontakt]  [
e-mail]
 
[engelsk]  [tysk] [nederlandsk]


T.M.S.Y. Weller - Inge Hatlebrekke - Nordre Steinestø 5 - 5108 HORDVIK
Org.nr. 980 635 627
Tlf.: 55 19 13 03 - Mob: 408 25 828
Layout Web: DigiForm - e-mail